fbpx
HCR Law Events

Caerdydd Office

Cysylltwch â ni

Unit B, Copse Walk, Cardiff Gate Business Park, Pontprennau, Cardiff, CF23 8RB
T: 02922 749200
F: 02922 749 201
Opening hours: Mon – Fri 9am – 5pm

Sut allwn ni eich helpu?

Eich cyfreithwyr yng Nghaerdydd

Er bod ein swyddfa yng Nghaerdydd newydd ei hagor, mae ein cyfreithwyr sydd wedi’u lleoli yno wedi bod yn byw a gweithio’n lleol ers blynyddoedd. Adlewyrcha hyn dwf mentrau newydd yng Nghaerdydd yn ogystal â chadernid busnesau mwy traddodiadol Cymreig.

Gydag arbenigedd sefydledig mewn cyfraith busnes, datrys anghydfod ac ymgyfreitha, eiddo deallusol, cyfraith masnachol, rheoleiddio ariannol, materion eiddo preswyl ac eiddo masnachol, cyfraith teulu, materion cyflogaeth a rheoleiddio amaethyddol, fe wnawn ni deilwra ein gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion penodol. Mae gennym hefyd arbenigedd sylweddol mewn gwasanaethau ariannol ar gyfer y rhai hynny sy’n delio â materion yn ymwneud â’r AYA a FSMA.

. Pa le bynnag y byddwch yn byw neu’n gweithio, naill ai yn y ddinas neu yn y cymoedd a thu hwnt, mae’n hawdd dod o hyd i ni wrth ymyl Copse Walk ym Mharc Busnes Porth Caerdydd ac oherwydd ein profiad yng Nghymru, rydym yn gwybod ein ffordd o gwmpas.

Mae’n allweddol penodi cyfreithwyr y medrwch chi ymddiried ynddynt hwy i ddarparu cyngor craff a dibynadwy; rydym ni’n siarad eich iaith chi ac yn medru’ch helpu i ganfod datrysiadau dyfeisgar a chynllunio’r camau gorau i’w dilyn.

Mae bob sefyllfa a phroblem yn wahanol – ein nod yw canolbwyntio arnoch chi a’ch gofynion unigryw wrth sicrhau ein bod ni o hyd yn agored ac yn onest am ein costau.

Gyda’n help llaw ni, gallwch chi gymryd yr awenau.

Sut mae dod o hyd i ni

English

Welsh

Sut allwn ni eich helpu?

Mae ein cyfreithwyr Cymreig yn cynnig amrediad eang o wasanaethau i unigolion a busnesau.

Ar gyfer unigolion, gallwn gynnig cymorth a chyngor ar faterion cyfraith teulu, ysgariad, prynu a gwerthu tai, gwneud ewyllysiau, ymddiriedolaethau a chynllunio etifeddiaeth. Gall ein cyfreithwyr hefyd eich helpu o ran dulliau amgen o ddatrys anghydfod a chyflafareddu.

Ar gyfer cyrff y sector cyhoeddus sydd ynghlwm wrth fframwaith y GCC a busnesau o bob math ar hyd a lled Cymru, mae gennym sawl arbenigedd gan gynnwys cyfraith busnes a masnach, eiddo masnachol, materion cyflogaeth, datrys anghydfod a rheoleiddio gwasanaethau ariannol, gan gynnwys cyflafareddu ar gyfer busnesau a chynlluniau SIPP a SSAS. O fusnesau sy’n cychwyn o’r newydd i fenterau byd-eang, medrwn gynnig cyngor arbenigol bob cam o’r ffordd, i bob sector a phob busnes.

Gallwn eich helpu hefyd mewn sawl maes arbenigol, gan gynnwys amaeth a materion gwledig, amddiffyn a diogelwch, addysg, adeiladwaith a pheirianneg, iechyd a gofal cymdeithasol a thechnoleg.

Read all the latest news from our Cardiff (CY) Office

HRC yn cynnig gwasanaethau i’r sector gyhoeddus yng Nghymru

Lai na blwyddyn ar ôl agor swyddfa yng Nghaerdydd mae HCR wedi ei benodi i…

Read full article

Clients drive HCR up the Experian 2020 M&A rankings

HCR clients have been busy moving their businesses forward this year, despite the impact of…

Read full article

Leading lawyers acknowledged

Expertise across the firm has been recognised and acknowledged by clients and peers, with our…

Read full article

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING