Caerdydd Office

Cysylltwch â ni

Unit B, Copse Walk, Cardiff Gate Business Park, Pontprennau, Cardiff, CF23 8RB
T: 02922 749200
F: 02922 749 201
Opening hours: Mon – Fri 9am – 5pm

Sut allwn ni eich helpu?

Eich cyfreithwyr yng Nghaerdydd

Er bod ein swyddfa yng Nghaerdydd newydd ei hagor, mae ein cyfreithwyr sydd wedi’u lleoli yno wedi bod yn byw a gweithio’n lleol ers blynyddoedd. Adlewyrcha hyn dwf mentrau newydd yng Nghaerdydd yn ogystal â chadernid busnesau mwy traddodiadol Cymreig.

Medrwn gynnig arbenigedd ar draws sawl maes, gan gynnwys datrys anghydfod ac ymgyfreitha,materion masnachol,eiddo deallusol a thechnoleg gwybodaeth, materion eiddo preswyl ac eiddo masnachol, cyfraith teulu, cyflogaeth, amaeth a materion rheoleiddio. Fe wnawn ni deilwra ein gwasanaethau er mwyn diwallu eich anghenion penodol.

. Pa le bynnag y byddwch yn byw neu’n gweithio, naill ai yn y ddinas neu yn y cymoedd a thu hwnt, mae’n hawdd dod o hyd i ni wrth ymyl Copse Walk ym Mharc Busnes Porth Caerdydd ac oherwydd ein profiad yng Nghymru, rydym yn gwybod ein ffordd o gwmpas.

Mae’n allweddol penodi cyfreithwyr y medrwch chi ymddiried ynddynt hwy i ddarparu cyngor craff a dibynadwy; rydym ni’n siarad eich iaith chi ac yn medru’ch helpu i ganfod datrysiadau dyfeisgar a chynllunio’r camau gorau i’w dilyn.

Mae bob sefyllfa a phroblem yn wahanol – ein nod yw canolbwyntio arnoch chi a’ch gofynion unigryw wrth sicrhau ein bod ni o hyd yn agored ac yn onest am ein costau.

Gyda’n help llaw ni, gallwch chi gymryd yr awenau.

Sut mae dod o hyd i ni

English

Welsh

Sut allwn ni eich helpu?

Mae ein cyfreithwyr Cymreig yn cynnig amrediad eang o wasanaethau i unigolion a busnesau.

Ar gyfer unigolion, gallwn gynnig cymorth a chyngor ar faterion cyfraith teulu, ysgariad, prynu a gwerthu tai, gwneud ewyllysiau, ymddiriedolaethau a chynllunio etifeddiaeth. Gall ein cyfreithwyr hefyd eich helpu o ran dulliau amgen o ddatrys anghydfod a chyflafareddu.

Ar gyfer busnesau o bob math ar hyd a lled Cymru, mae ein cyfreithwyr yn arbenigo mewn cyfraith busnes a masnach, eiddo masnachol,  cyflogaeth a datrys anghydfod. O fusnesau sy’n cychwyn o’r newydd i fentrau byd-eang, rydym ni ar gael i ddarparu cyngor bob cam o’r ffordd, ar draws bob sector a phob busnes.

Gallwn eich helpu hefyd mewn sawl maes arbenigol, gan gynnwys amaeth a materion gwledig, amddiffyn a diogelwch, addysg, adeiladwaith a pheirianneg, iechyd a gofal cymdeithasol a thechnoleg.

Read all the latest news from our Cardiff (CY) Office

Expansion building on client demand

Going from strength to strength in Cardiff, Harrison Clark Rickerbys (HCR) has expanded its real…

Read full article

Threat of private prosecution clears Bridgend fly-tipping

Fly-tipping on common land near Bridgend was swiftly cleared after HCR lawyers Bryn Thomas and…

Read full article

Cyfreithwyr yn dychwelyd adre i Gaerdydd

Yn dilyn galw cyson ein cleientiaid yng Nghymru, mae’r cwmni Harrison Clark Rickerbys, sydd bellach…

Read full article

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news


x
LOADING