Caerdydd Office

Cysylltwch â ni

Unit B, Copse Walk, Cardiff Gate Business Park, Pontprennau, Cardiff, CF23 8RB
T: 02922 749200
F: 02922 749 201
Opening hours: Mon – Fri 9am – 5pm

Sut allwn ni eich helpu?

Eich cyfreithwyr yng Nghaerdydd

Er bod ein swyddfa yng Nghaerdydd newydd ei hagor, mae ein cyfreithwyr sydd wedi’u lleoli yno wedi bod yn byw a gweithio’n lleol ers blynyddoedd. Adlewyrcha hyn dwf mentrau newydd yng Nghaerdydd yn ogystal â chadernid busnesau mwy traddodiadol Cymreig.

Medrwn gynnig arbenigedd ar draws sawl maes, gan gynnwys datrys anghydfod ac ymgyfreitha,materion masnachol,eiddo deallusol a thechnoleg gwybodaeth, materion eiddo preswyl ac eiddo masnachol, cyfraith teulu, cyflogaeth, amaeth a materion rheoleiddio. Fe wnawn ni deilwra ein gwasanaethau er mwyn diwallu eich anghenion penodol.

. Pa le bynnag y byddwch yn byw neu’n gweithio, naill ai yn y ddinas neu yn y cymoedd a thu hwnt, mae’n hawdd dod o hyd i ni wrth ymyl Copse Walk ym Mharc Busnes Porth Caerdydd ac oherwydd ein profiad yng Nghymru, rydym yn gwybod ein ffordd o gwmpas.

Mae’n allweddol penodi cyfreithwyr y medrwch chi ymddiried ynddynt hwy i ddarparu cyngor craff a dibynadwy; rydym ni’n siarad eich iaith chi ac yn medru’ch helpu i ganfod datrysiadau dyfeisgar a chynllunio’r camau gorau i’w dilyn.

Mae bob sefyllfa a phroblem yn wahanol – ein nod yw canolbwyntio arnoch chi a’ch gofynion unigryw wrth sicrhau ein bod ni o hyd yn agored ac yn onest am ein costau.

Gyda’n help llaw ni, gallwch chi gymryd yr awenau.

Sut mae dod o hyd i ni

English

Welsh

Sut allwn ni eich helpu?

Mae ein cyfreithwyr Cymreig yn cynnig amrediad eang o wasanaethau i unigolion a busnesau.

Ar gyfer unigolion, gallwn gynnig cymorth a chyngor ar faterion cyfraith teulu, ysgariad, prynu a gwerthu tai, gwneud ewyllysiau, ymddiriedolaethau a chynllunio etifeddiaeth. Gall ein cyfreithwyr hefyd eich helpu o ran dulliau amgen o ddatrys anghydfod a chyflafareddu.

Ar gyfer busnesau o bob math ar hyd a lled Cymru, mae ein cyfreithwyr yn arbenigo mewn cyfraith busnes a masnach, eiddo masnachol,  cyflogaeth a datrys anghydfod. O fusnesau sy’n cychwyn o’r newydd i fentrau byd-eang, rydym ni ar gael i ddarparu cyngor bob cam o’r ffordd, ar draws bob sector a phob busnes.

Gallwn eich helpu hefyd mewn sawl maes arbenigol, gan gynnwys amaeth a materion gwledig, amddiffyn a diogelwch, addysg, adeiladwaith a pheirianneg, iechyd a gofal cymdeithasol a thechnoleg.

Read all the latest news from our Cardiff (CY) Office

Threat of private prosecution clears Bridgend fly-tipping

Fly-tipping on common land near Bridgend was swiftly cleared after HCR lawyers Bryn Thomas and…

Read full article

Cyfreithwyr yn dychwelyd adre i Gaerdydd

Yn dilyn galw cyson ein cleientiaid yng Nghymru, mae’r cwmni Harrison Clark Rickerbys, sydd bellach…

Read full article

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news


x
LOADING