Ychydig amdanaf i

Mae yna gymaint o fanylion a phrosesau sy’n gysylltiedig â gwneud ewyllys, creu ymddiriedolaeth neu weinyddu ystad, mae’n hawdd colli ffordd. Dwi’n helpu fy nghleientiaid i gynllunio ar gyfer y dyfodol er mwyn sicrhau y bydd eu dymuniadau yn cael eu gwireddu ar ôl iddynt farw ac y bydd eu hanwyliaid wedi eu diogelu.

Dwi bob amser yn ceisio camu i’ch esgidiau chi er mwyn deall eich anghenion a dwi’n barod i deithio i gyfarfod â chi ym mhle bynnag sydd orau fel eich bod chi’n teimlo’n ddigon cysurus i fynegi eich dymuniadau a’ch pryderon – efallai gartref, yn eich cartref gofal neu yn un o’n swyddfeydd. Does dim y fath beth â mater dibwys neu bitw a dwi o hyd yn ceisio symleiddio termau a dogfennau fel eich bod chi’n gwybod yn gwmws sut y bydd eich ystad yn cael ei gweinyddu.

Y tu allan i’r swyddfa, dwi’n hoff iawn o ieithoedd. Dwi’n Gymraes i’r carn, yn siarad Cymraeg iaith gyntaf wedi fy ngeni a’m magu yn Sir Gaerfyrddin. Dwi hefyd yn siarad Ffrangeg ac ychydig o Siapanaeg.

Am wybod mwy?

Don’t gamble with your future – leaving things to chance very rarely works out well, so get a will in place as soon as possible.

Getting proper advice will save you a lot of time and money in the long run, so don’t be tempted to cut corners!

There’s no such thing as a stupid question – so no matter what you’re worried about, let me know and we’ll talk it through.

Sadly, if someone dies without leaving a valid will, they have no control whatsoever over who gets what. Instead, their assets will be distributed in line with current legal rules which set out strictly how the estate must be divided between their surviving family members.

What happens if I die without making a will?

The estate will pass in accordance with the intestacy rules, which means that your assets may end up with people that you don’t necessarily want them to. So, it’s always best to make a will as early as possible and keep it up to date.

Can my executors also be beneficiaries under my will?

Yes, they can be both!

Will my attorneys under a lasting power of attorney (LPA) or enduring power of attorney (EPA) have authority to deal with my estate after my death?

No, they won’t. The authority given to attorneys under an LPA/EPA falls away upon death, and it’s then up to your personal representatives to deal with how your estate is administered.

Timau dwi’n gweithio gyda nhw

Ble dwi’n gweithio

Read my
latest articles

Cyfreithwyr yn dychwelyd adre i Gaerdydd

Translate to English Yn dilyn galw cyson ein cleientiaid yng Nghymru, mae’r cwmni Harrison Clark…

Read full article

Got a question?

Send us an email

x

Stay up to date

with our recent news


x
LOADING