fbpx
HCR Law Events

Ychydig amdanaf i

Ar ôl cyfnod o hyfforddiant eang, fe wnes i sylweddoli’n fuan taw delio ag anghydfodau oedd y maes i mi. Ym mhob achos, dwi’n ceisio edrych yn fanwl ar bob agwedd o fyd cwmni neu unigolyn gan wrando’n astud ar eu nodau personal a masnachol, cyn egluro’r camau cyfreithiol ac ymarferol sydd ar gael er mwyn datrys y broblem.

Mae hyn yn hynod wobrwyol i mi’n bersonol tra’n fy ngalluogi i amddiffyn fy nghleientiaid yn ystod amseroedd anodd ac ansicr. Mae hynny felly yn meithrin dulliau cydweithredol o weithio gyda fy nghleientiaid er mwyn rheoli’r risg ac osgoi ymgyfreitha ble bynnag mae hynny’n bosib.

Dwi felly’n ceisio darparu’r gwasanaeth gorau posib i’m cleientiaid a meithrin perthnasoedd cadarn gyda hwy. Dwi’n aml yn delio â materion sy’n ymwneud â thrafod telerau cytundebau, anghydfodau masnachol – yn ymwneud â materion egni – a hefyd anghydfodau cymhleth ynglŷn ag ewyllysiau ac ymddiriedolaethau. Dwi hefyd yn gweithio gydag unigolion fel cyfreithwyr a chyfrifyddion sy’n wynebu gwrandawiadau disgyblaethol gan eu cyrff proffesiynol.

Cefais fy ngeni a’m magu yng Nghymru a’r Gymraeg yw fy iaith gyntaf. Fel cynifer o Gymry eraill, dwi’n dwli ar chwaraeon ac wedi bod yn ddigon ffodus i ddefnyddio fy sgiliau i gynorthwyo chwaraewyr chwaraeon proffesiynol yn ystod trafodaethau telerau cytundebau ac anghydfodau, yn ogystal ag eistedd ar fyrddau a phwyllgorau grwpiau fel Chwaraeon Anabledd Cymru, Badminton Cymru, Pêl Fasged Cymru a nifer o elusennau chwaraeon. Cefais hefyd y fraint o gael fy mhenodi fel cyfreithiwr Tîm Cymru yn ystod Gemau’r Gymanwlad ym Melbourne. Yn fwy diweddar fe wnes i gynrychioli Prydain Fawr (gyda baner Cymru) fel chwaraewr yn nhwrnamaint Rygbi Cyffwrdd y Byd 2019 ym Malaysia.

Am wybod mwy?

Speak to your lawyer before it becomes a dispute – it’s much harder to back down once you get to that point.

Take stock of the situation and see if there is a commercially or mutually acceptable solution.

Make sure your paperwork, records or recollection of important facts are in order.

How much will it cost?

At the outset, there are usually too many unknown factors to give anything but an indication of the final costs, but I will give a budget for the initial steps and stick to it.

Can this be settled without going to court?

As a firm, we prefer not to take things to court if we can help it – it’s costly, stressful and time consuming. Instead, we can look at either a formal or informal mediation.

Timau dwi’n gweithio gyda nhw

Ble dwi’n gweithio

Endorsements & Awards

Read my
latest articles

HRC yn cynnig gwasanaethau i’r sector gyhoeddus yng Nghymru

Lai na blwyddyn ar ôl agor swyddfa yng Nghaerdydd mae HCR wedi ei benodi i…

Read full article

Cyfreithwyr yn dychwelyd adre i Gaerdydd

Yn dilyn galw cyson ein cleientiaid yng Nghymru, mae’r cwmni Harrison Clark Rickerbys, sydd bellach…

Read full article

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING