fbpx
HCR Law Events

7 June 2021

Ffermwyr Cymru yn ei chanol hi gyda fforwm ffermio

 

O fynyddoedd y Carneddau i Sir Forgannwg, daeth ffermwyr Cymru â’u harbenigedd a’u profiad i’n Fforwm Dyfodol Ffermio ym mis Mai i ganolbwyntio ar yr heriau a’r cyfleoedd sydd o flaen y byd amaeth.

Denodd y gweminar gynulleidfa eang ac roedd yn cwmpasu ystod yr un mor eang o bynciau, o ffermio adfywiol a chynaliadwy, arloesi, ffrydiau ariannu, rheoli amgylcheddol a dulliau cydweithredol o ffermio a’i ddyfodol.

Gareth Wyn Jones oedd ein prif siaradwr ac roedd y ffermwr llaeth trydedd genhedlaeth Abi Reader yn canolbwyntio ar reoli tir ar gyfer y dyfodol. Ymunodd Kate Speke-Adams o’r Wye and Usk Foundation â ni ar gyfer y gweminar, a oedd yn cynnwys trafodaeth banel, grwpiau torri allan a sesiwn holi ac ateb ar y materion cyfreithiol y mae amaethyddiaeth yn eu hwynebu nawr ac ar gyfer y dyfodol.

Share this article on social media

About the Author
Bryn Thomas, Partner

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING