Article

Cwrdd â’r tîm Cyfraith Teulu – Richard Scott

23rd February 2024

Yn ein diweddaraf yn y gyfres Cwrdd â’r Tîm, rydym yn eich cyflwyno i Richard Scott, Partner a Phennaeth Teulu yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Mae Richard yn rhannu pam y penderfynodd ar yrfa yn y gyfraith a’i foment fwyaf cofiadwy.

1. Beth wnaeth eich denu at yrfa yn y gyfraith gyntaf?

Roeddwn i’n astudio ar gyfer fy arholiadau Safon Uwch ac ar ôl shifft hwyr mewn tafarn leol, byddwn i’n rhuthro adref i wylio cyfres cwlt BBC2 o’r enw “This Life” a oedd yn adrodd hanes darpar gyfreithwyr ifanc a oedd yn ceisio creu gyrfa yn y proffesiwn cyfreithiol. Roedd yn portreadu bywyd cyfreithwyr ifanc fel bywyd deinamig a chyffrous ac ychydig o roc a rôl. Yn sydyn roeddwn i wedi gwirioni, gan benderfynu fy mod am wneud yr un peth.

2. Pa fath o gyngor cyfreithiol ydych chi’n ei ddarparu? Ac i ba fath o gleient?

Rwy’n gweithredu dros bob math o gleientiaid o fewn cyfraith teulu ond yn bennaf cyplau sy’n gwahanu mewn perthynas ag ysgariad, rhwymedi ariannol, ac anghydfodau cyd-fyw. Rwyf hefyd yn arbenigo mewn drafftio Cytundebau Cyn Priodi.

3. Beth yw eich profiad cyfreithiol mwyaf cofiadwy? A pham?

Roedd yr achos hwn yn ymwneud â chipio plentyn, croesi ffiniau rhyngwladol ac roedd yn cynnwys achosion o ddieithrio rhieni. Roeddwn i’n gweithredu dros y Fam a gwrthododd y Tad ddychwelyd y plentyn yn dilyn gwyliau haf yng Ngogledd Iwerddon. Roedd y tad wedi dylanwadu ar y plentyn i ffugio cyhuddiadau yn erbyn y teulu mamol i osgoi dychwelyd i Gymru. Ar ôl sawl gwrandawiad llys a llawer o gymorth gan y Children’s Guardian a benodwyd gan CAFCASS, a aeth i ymweld â’r plentyn yng Ngogledd Iwerddon, llwyddwyd i gwblhau’r achos gyda’r plentyn yn dychwelyd adref i ofal y fam.

4. Beth yw eich prif awgrym i gleientiaid?

Gwrandewch ac ymddiried yn y cyngor a roddir i chi.

Related Blogs

View All