Article

David King yn ennill Cyfreithiwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cleient Preifat Cyfraith Fodern

11th July 2023

Rydym yn dathlu heddiw wrthi i’r Partner Cleientiaid Preifat, David King, ennill y wobr Cyfreithiwr y Flwyddyn- Ewyllysiau a Phrofiant, yng Ngwobrau Cleientiaid Preifat Cyfraith Fodern neithiwr.

Cynhaliwyd y seremoni yn The Rum Warehouse yn Lerpwl a hyrwyddodd ansawdd y gwaith sy’n cael ei ddarparu gan gyfreithwyr arbenigol ledled y wlad.

Wrth siarad am ei lwyddiant, dywedodd David: “Rwy’n falch iawn o fod wedi ennill y wobr, am destament i’r tîm sydd gennym yn HCR! Roedd hi’n wych i fod ar y rhestr fer ymysg cystadleuaeth anodd iawn yn y categori hwnnw, heb sôn am ennill. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr neithiwr, roedd hi’n noson wych.”

Related Blogs

View All