fbpx
HCR Law Events

22 January 2021

HRC yn cynnig gwasanaethau i’r sector gyhoeddus yng Nghymru

Lai na blwyddyn ar ôl agor swyddfa yng Nghaerdydd mae HCR wedi ei benodi i fframwaith cyfreithiol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC), fel y gall gynnig gwasanaethau cyfreithiol i’r sector gyhoeddus ar draws Cymru.

Gall ein tîm yng Nghaerdydd nawr roi cyngor cyfreithiol ar faterion cyflogaeth, cynllunio ac amgylcheddol, gan dynnu ar arbenigedd ehangach y cwmni pan fydd angen.

Dywedodd Hefin Archer-Williams, pennaeth swyddfa Caerdydd: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi llwyddo i gael ein penodi i’r fframwaith. Mae ein llwyddiant gyda’r tendr hwn wedi cryfhau presenoldeb HCR yng Nghymru a bydd yn agor meysydd gwaith newydd i ni yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Mae’r penodiad yn rhoi sêl bendith i’r ffordd ‘rydym yn gweithio a’n hymrwymiad i’n cleientiaid.”

Share this article on social media

About the Authors
Hefin Archer-Williams (CY), Partner (FCILEx), Head of Cardiff Office
view my profile email me
Hefin Archer-Williams, Partner (FCILEx), Head of Cardiff Office

Hefin Archer-Williams is a Cardiff solicitor, specialising in dispute resolution law.

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING