fbpx
HCR Law Events

Ein pobl

Aled Owen (CY)

Partner, Agriculture, Environment and Regulatory Insurance, Risk and Regulatory

About me

Ym myd materion gwledig, mae’n allweddol cael rhywun sy’n deall y sector yn drylwyr. Dwi’n  deall y pwysau a’r gofynion sydd o hyd yn wynebu’r gymuned amaethyddol wrth weithio’n gyson gyda ffermwyr, cwmnïau bwyd, delwyr gwartheg, busnesau gwastraff a mwy er mwyn eu galluogi i weithio o fewn fframwaith y rheolau amrywiol sydd mewn grym.

O Eryri i Sir Benfro, o Swydd Gaerhirfryn i Ddyfnaint, dwi’n teithio hyd a lled y wlad i gyfarfod â’m cleientiaid naill ai yn eu cartrefi neu yn eu lle gwaith – yn aml mewn pâr o wellies! Dwi’n hannu o deulu amaethyddol a chefais fy magu ar fferm draddodiadol Gymreig – fe wnaeth profiadau’r teulu fy ysgogi i ddatblygu fy ngwaith yn y maes yma lle dwi’n awr yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Dwi wedi cynrychioli cleientiaid mewn sawl achos proffil uchel a dwi’n gallu ymateb yn gyflym er mwyn delio â’r materion cyfreithiol ac yn aml hefyd y frwydr i gipio barn y cyhoedd gan fod y math yma o achos yn gallu denu sylw. Dwi’n sicrhau fy mod i’n monitro unrhyw newidiadau i’r rheolau a sut y gall y datblygiadau hynny effeithio ar y sector.

Tu allan i oriau gwaith, dwi’n mwynhau beicio a dwi’n cymryd bob cyfle i fynd i wylio clwb Sgarlets Llanelli pan fyddan nhw’n chwarae gartref neu oddi cartref.

My Awards

Top Tips & FAQs

Discover my top tips

Front load the case – prepare early, and it’ll not only make everything much easier throughout, but it’ll help you to shape the perception of the case.

Don’t be afraid to talk to us. There’s no such thing as a stupid question, and we’ll do what we can to put your fears to rest.

Never doubt your expertise. This is your industry and you know it better than anyone, so speak up if you have an idea regarding your defence.

Read questions I'm frequently asked

Many firms say they know about farming or food – surely that’s just PR spin?

That’s definitely not true when it comes to me – I live in the country, and was raised in an environment where all my family were farmers and producers. This gives me knowledge and empathy that others won’t have, and you can rest assured knowing that I know your world because it’s mine, too.

Are you willing to come and see me at the farm or business?

Absolutely - I really enjoy coming out to farms, and I consider that I need to see you on your patch to know what you’re all about. So, let’s sit down at the kitchen table and have a chat.

What’s the best outcome?

It depends on the case, but I’ll provide the best advice I can, and I’ll always work hard to get the right solution for you as quickly as possible.

My Latest Articles

Please fill in the form below and I will be in touch

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING