fbpx
HCR Law Events

5 February 2021

Sut a ble y byddwn yn gweithio yn y dyfodol?

Ydych chi’n dyheu i fynd yn ôl i’r swyddfa? Ynteu ydych chi wrth eich bodd yn gweithio yn eich lle eich hun gartref? Pa fath o gydbwysedd gwaith fydd yn gynhyrchiol i chi ac i’ch cyflogwr pan fyddwn i gyd yn gallu dychwelyd i’r swyddfa? Mae’r cwestiynau hyn nid yn unig yn bynciau llosg yn y cyfryngau, maent hefyd yn ganolog i’n hadroddiad arweinyddiaeth meddwl, Future Workspaces.

Siaradodd Nerys Thomas â BBC Radio Cymru am yr adroddiad yr wythnos diwethaf; mae’n edrych nid yn unig ar y math o weithfannau y bydd arnom eu heisiau a’u hangen, ond hefyd y cwestiwn dadleuol o gymudo a’r risg gynyddol o seiberymosodiadau wrth i weithwyr weithio gartref yn fwy.

Mae’n bosibl bod Covid-19 wedi arwain at newid hirdymor yn ein hagweddau at weithio’n hyblyg neu weithio hybrid ac at faterion seilwaith megis trafnidiaeth, cynllunio trefi a dylunio ac adeiladu swyddfeydd; mae’r rhain yn bynciau a fydd yn effeithio arnom i gyd mewn rhyw ffordd.

Share this article on social media

About the Author
David King, Partner (TEP)

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING