fbpx
HCR Law Events

17 April 2023

Tîm Corfforaethol Caerdydd yn parhau i dyfu yn dilyn penodiadau newydd

Mae tîm Corfforaethol Caerdydd HCR yn parhau i dyfu gyda phenodiad diweddar Cyfreithiwr Cyswllt a swyddog Paragyfreithiol newydd gan fynd â’r tîm sy’n ennill ffi i bump.

Mae tîm Corfforaethol Caerdydd wedi bod yn adeiladu enw da yn y farchnad ar gyfer cyflawni trafodion ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 2020. Dan arweiniad y Partner Martyn Davies, mae’r tîm yn arbenigo mewn caffaeliadau, gwarediadau, buddsoddiadau cyfalaf menter a mentrau ar y cyd.

Penodiadau diweddar i’r tîm yw Delyth Evans, cyfreithiwr corfforaethol profiadol sydd wedi’i phenodi’n Gyfreithiwr Cyswllt a Declan Turner, swyddog Paragyfreithiol profiadol, sy’n ymuno gyda dyheadau o sicrhau cytundeb hyfforddi gyda’r cwmni.

Cyn HCR, bu Delyth yn gweithio mewn cwmni masnachol blaenllaw yng Nghasnewydd, gan ganolbwyntio ar waith corfforaethol a masnachol, ac mae Declan yn ymuno o LG Williams & Prichard.

Daw’r ddau benodiad diweddaraf yn dilyn penodiad y partner Theresa Grech ym mis Mawrth 2022. Daw Theresa, a oedd yn arfer bod yn bennaeth ar dîm corfforaethol Cymru yn Ince, â chryn gyfoeth o brofiad ac arbenigedd, ac mae wedi gweithio ar sawl trafodiad proffil uchel, cymhleth yn ei deuddeg mis cyntaf. Uchafbwynt nodedig oedd gwerthiant diweddar Alltrust, darparwr blaenllaw pensiynau personol hunan-fuddsoddi (SIPP) a chynlluniau hunan-weinyddu bach (SSAS), i ymddiriedolaeth a chwmni pensiwn yn Guernsey, The UAP Group.

Dywedodd Martyn Davies:

“Dwi’n falch iawn o’r hyn ry’n ni’n ei adeiladu yng Nghaerdydd, yn y tîm corfforaethol a’r swyddfa gyfan. Rydym wedi cyflawni cryn dipyn dros y tair blynedd diwethaf ac mae gennym gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer twf pellach. Mae’n wych dod â phobl sydd eisiau bod yn rhan o’r cynlluniau hynny i mewn, cyfrannu at y diwylliant a helpu i gefnogi ein cleientiaid a’n cydweithwyr gwerthfawr.”

Mae HCR yn gwmni cyfreithiol sydd yn y 60 uchaf gyda thîm corfforaethol sylweddol gyda dros 20 o bartneriaid yn gweithredu ar draws Cymru a Lloegr ac yn ddiweddar roedd yn 1af yn y DU ar gyfer nifer y cytundebau yn 2022.

Share this article on social media

About the Author
Martyn Davies, Partner

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING