fbpx
HCR Law Events

10 March 2021

Gweminar: Brechlyn Covid-19 – beth all cyflogwyr ei wneud?


Roedd cyflwyno brechlyn Covid-19 yn garreg filltir hir ddisgwyliedig yn y frwydr yn erbyn Covid-19. Mae cyflogwyr yn awyddus i annog eu gweithwyr i’w gael ond pa mor bell y gallant fynd? Yn y weminar hon, rydym yn mynd i’r afael â rhai o’r materion a phryderon sy’n ymwneud â chyflwyno’r brechlyn a sut y gall cyflogwyr a gweithwyr oresgyn y rhain.

Mae’r weminar hon yn 56 munud a 9 eiliad ac mae’n cynnwys cyflwyniadau gan:

  • Andrea Thomas sy’n archwilio’r hyn y gall cyflogwyr ei wneud i annog staff i gael y brechlyn, ar 02:03
  • Chris Mayers sy’n rhoi trosolwg o’r risgiau a’r honiadau posibl y mae cyflogwyr yn eu hwynebu o orfodi staff i gael y brechlyn, ar 14:23
  • Ruth Sheret sy’n esbonio’r dyletswyddau iechyd a diogelwch i gyflogwyr sy’n ymwneud â’u gweithwyr a’r brechlyn, ar 24:02
  • Sesiwn Holi ac Ateb yn dechrau ar 35:04

Mae’r weminar hon yn Saesneg.

Share this article on social media

About the Author
Chris Mayers, Partner, Head of Employment in Wales

view my profile email me

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING