fbpx
HCR Law Events

10 March 2021

Gweminar: Brechlyn Covid-19 – beth all cyflogwyr ei wneud?

Roedd cyflwyno brechlyn Covid-19 yn garreg filltir hir ddisgwyliedig yn y frwydr yn erbyn Covid-19. Mae cyflogwyr yn awyddus i annog eu gweithwyr i’w gael ond pa mor bell y gallant fynd? Yn y weminar hon, rydym yn mynd i’r afael â rhai o’r materion a phryderon sy’n ymwneud â chyflwyno’r brechlyn a sut y gall cyflogwyr a gweithwyr oresgyn y rhain.

Mae’r weminar hon yn 56 munud a 9 eiliad ac mae’n cynnwys cyflwyniadau gan:

  • Andrea Thomas sy’n archwilio’r hyn y gall cyflogwyr ei wneud i annog staff i gael y brechlyn, ar 02:03
  • Chris Mayers sy’n rhoi trosolwg o’r risgiau a’r honiadau posibl y mae cyflogwyr yn eu hwynebu o orfodi staff i gael y brechlyn, ar 14:23
  • Ruth Sheret sy’n esbonio’r dyletswyddau iechyd a diogelwch i gyflogwyr sy’n ymwneud â’u gweithwyr a’r brechlyn, ar 24:02
  • Sesiwn Holi ac Ateb yn dechrau ar 35:04

Mae’r weminar hon yn Saesneg.

Share this article on social media

About the Author
Chris Mayers, Partner, Head of Employment in Wales

view my profile email me

Want news direct to you?

sign up


What is the future of the office?

show me more

Got a question?

Send us an email

x
Newsletter HCR featured image

Stay up to date

with our recent news

x
LOADING